Pulmolift

Pulmolift

Indywidualny aparat z tworzywa odpornego na uderzenia.

Zaprojektowany do ćwiczeń i stymulacji głębokiego wydechu.

Składa się z dwóch zastawek jednokierunkowych (jedna z nich - żółta, wyraźnie wyeksponowana).Pulmo-lift służy do połączenia z pozostałymi spirometrami trenażerami (Respitrain) tak aby wykonać jednocześnie cykl ćwiczeń wdechowych i wydechowych bez konieczności przerw na zwianę urządzenia.